HOBO:

Предстоящо: обучителен семинар по режима на ЗПУКИ за област Пловдив и за председатели на ПК за конфликт на интереси към ОС в 6 области

На 28.01.2015 г. в гр. Пловдив в сградата на Областна управа, ет. 3, зала 300 ще се проведе обучителен семинар, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областния управител на Област Пловдив по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Очаква се в семинара да вземат участие ръководители и експерти на териториални държавни органи за Област Пловдив, както и на общински администрации. В изпълнение на споразумението между Комисията и Националното сдружение на общините в Република България за участие в обучението са поканени и председателите на постоянните комисии за конфликт на интереси към общинските съвети в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали.

КПУКИ и ВСС подписаха споразумение за взаимодействие

23 декември 2014 година

Представляващият Висшият съдебен съвет /ВСС/ Соня Найденова и временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ д-р Николай Николов подписаха Споразумение за взаимодействие между двете институции в областта на превенцията на конфликта на интереси в органите на съдебната власт. Споразумението бе подписано в изпълнение решение на ВСС по протокол №59/10.12.2014 г. и решение на КПУКИ по протокол № 83/17.12.2014 г. и е продължение на успешната съвместна дейност на КПУКИ и ВСС, чрез постоянната Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, при предприемането на конкретни мерки за превенция, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в органите на съдебната власт.

Прочети още: КПУКИ и ВСС подписаха споразумение за взаимодействие

Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и неправителствени организации

На 03 декември 2014 г. /сряда/ от 10:00 часа в хотел „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“, зала „Бристол“ се проведе среща-дискусия, организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за неправителствени организации.

Целта на срещата бе представяне на основните моменти от действащото законодателство за конфликт на интереси и дейността на КПУКИ.

В срещата участваха представители на Институт за модерна политика, Асоциация “Прозрачност без граници”, Асоциация на българските градове и региони, Център на НПО в Разград, Български хелзинкски комитет, Съюз на юристите в България, Български институт за правни инициативи, Програма Достъп до информация, Център за изследване на демокрацията, Българска асоциация за закрила на пациентите, Българска стопанска камара, Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията, Национална социална общност, Граждански комитет "Равни пред закона", Сдружение „Европейски идеи и младежки идеали“.

Прочети още: Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и...

Втора годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ“

На 25 ноември 2014 г. /вторник/ от 10:30 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Роял 1“ се проведе втората годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В дискусията взеха участие членовете на КПУКИ г-н Николай Николов, г-н Паскал Бояджийски и г-жа Катя Станева, г-н Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховен административен съд, г-жа Ваня Анчева и г-жа Милка Панчева – председатели на VII и VI отделения на ВАС, г-жа Незабравка Стоева - председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, съдии от ВАС, както и...

Прочети още: Втора годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ“

Спразумение на КПУКИ с Нaционално сдружение на общините в Република България

На 24.11.2014 г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси чрез вр.и.д. председател г-н Николай Николов и Националното сдружение на общините в република България чрез г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор, подписаха споразумение за сътрудничество. В споразумението страните възприемат като форми на сътрудничество обмен на информация за добри общински практики и проблеми по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съвместни обучения за разясняване на разпоредбите на ЗПУКИ с цел предотвратяване на конфликт на интереси и др. Като конкретни инициативи за 2015 г. се определят провеждането на разяснителни кампании и обучения за новоизбрани кметове и съветници, съвместно изготвяне второ актуализирано издание на наръчник за конфликт на интереси, активизиране на контролните функции относно подаване на декларациите по ЗПУКИ на постоянните комисии към общинските съвети и др.

Последни документи

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030