HOBO:

Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и неправителствени организации

На 03 декември 2014 г. /сряда/ от 10:00 часа в хотел „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“, зала „Бристол“ се проведе среща-дискусия, организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за неправителствени организации.

Целта на срещата бе представяне на основните моменти от действащото законодателство за конфликт на интереси и дейността на КПУКИ.

В срещата участваха представители на Институт за модерна политика, Асоциация “Прозрачност без граници”, Асоциация на българските градове и региони, Център на НПО в Разград, Български хелзинкски комитет, Съюз на юристите в България, Български институт за правни инициативи, Програма Достъп до информация, Център за изследване на демокрацията, Българска асоциация за закрила на пациентите, Българска стопанска камара, Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията, Национална социална общност, Граждански комитет "Равни пред закона", Сдружение „Европейски идеи и младежки идеали“.

Прочети още: Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и...

Втора годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ“

На 25 ноември 2014 г. /вторник/ от 10:30 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Роял 1“ се проведе втората годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В дискусията взеха участие членовете на КПУКИ г-н Николай Николов, г-н Паскал Бояджийски и г-жа Катя Станева, г-н Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховен административен съд, г-жа Ваня Анчева и г-жа Милка Панчева – председатели на VII и VI отделения на ВАС, г-жа Незабравка Стоева - председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, съдии от ВАС, както и...

Прочети още: Втора годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ“

Спразумение на КПУКИ с Нaционално сдружение на общините в Република България

На 24.11.2014 г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси чрез вр.и.д. председател г-н Николай Николов и Националното сдружение на общините в република България чрез г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор, подписаха споразумение за сътрудничество. В споразумението страните възприемат като форми на сътрудничество обмен на информация за добри общински практики и проблеми по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съвместни обучения за разясняване на разпоредбите на ЗПУКИ с цел предотвратяване на конфликт на интереси и др. Като конкретни инициативи за 2015 г. се определят провеждането на разяснителни кампании и обучения за новоизбрани кметове и съветници, съвместно изготвяне второ актуализирано издание на наръчник за конфликт на интереси, активизиране на контролните функции относно подаване на декларациите по ЗПУКИ на постоянните комисии към общинските съвети и др.

Обучителен семинар по ЗПУКИ за дирекции на МВР

На 12.11.2014 г. от 10:00 ч. в сградата на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) се проведе обучителен семинар по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за ръководители и експерти в дирекция АФКОС, дирекция „Сигурност" и дирекция „Човешки ресурси" на Министерство на вътрешните работи. Семинарът бе проведен в изпълнение на споразумение между МВР и Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 09.09.2014 г., което цели подобряване на взаимодействието между двете институции във връзка с превенция на закононарушения и конфликт на интереси при усвояването на фондовете на Европейския съюз. Г-н Николай Николов, вр. и. д. председател на КПУКИ, обясни легалната дефиниция и забраните по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ, като акцентира на тези от тях, които регламентират конфликта на интереси във връзка с усвояването на фондовете, предоставени на България от Европейския съюз. Г-н Димитър Мочев, старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ на КПУКИ, разясни процедурата за установяване на конфликт на интереси и се спря на съдържанието на сигнала за конфликт на интереси. Г-н Николай Нейков, старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ на КПУКИ, представи режима на декларациите по Глава Трета от ЗПУКИ.

Трета среща-семинар по прилагането на ЗПУКИ в съдебната система

На 10.11.2014 г. в Съдебната палата на гр. Велико Търново се проведе третата среща-семинар по прилагането на ЗПУКИ в съдебната система. Обучението бе предназначено за административни ръководители на съдилища и прокуратури от Апелативни райони Велико Търново и Варна. В него взеха участие г-н Николай Николов, г-н Паскал Бояджийски и г-жа Катя Станева, членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, г-жа Незабравка Стоева, председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-жа Галина Карагьозова, г-н Калин Калпакчиев, г-жа Галя Георгиева – членове на ВСС, г-жа Ванухи Аракелян и г-жа Илияна Попова – председатели на Апелативен съд Варна и Апелативен съд Велико Търново. При откриването на обучението г-жа Стоева заяви, че подобни срещи-семинари са формата за разрешаване на проблемите, които възникват при прилагането на ЗПУКИ в съдебната система. Г-н Бояджийски представи в сравнителен аспект института на самоотвода съгласно ЗПУКИ и общите процесуални закони, както и други регламентирани в ЗПУКИ форми за превенция на конфликт на интереси. Г-н Николов подчерта добрите практики на взаимодействие между КПУКИ и Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет и разясни условията и реда за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ.

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030