HOBO:

Предстоящо: обучителен семинар по режима на ЗПУКИ за област Бургас и за председатели на ПК за конфликт на интереси към ОС в области Бургас, Сливен и Ямбол

На 25.02.2015 г. в гр. Бургас от 13:30 ч. в сградата на Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1, зала на етаж първи ще се проведе обучителен семинар, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областния управител на Област Бургас по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Очаква се в семинара да вземат участие ръководители и експерти на териториални държавни органи за Област Бургас, както и на общински администрации. В изпълнение на споразумението между Комисията и Националното сдружение на общините в Република България за участие в обучението са поканени и председателите на постоянните комисии за конфликт на интереси към общинските съвети в областите Бургас, Сливен и Ямбол.

Участие на членовете на КПУКИ в обучение на МОН

На 04.02.2015 г. по инициатива на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с Министерство на образованието и науката се проведе обучителен семинар в гр. Трявна. В семинара взеха участие началници на Регионални инспекторати по образованието, директори на дирекции и експерти от МОН.

Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, разгледа въпросите, свързани със задълженията на лицата, заемащи публична длъжност по повод спазване разпоредбите на чл. 12 от ЗПУКИ, последствията от неизпълнението им и процедурата по обжалване на наложените санкции. Г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на КПУКИ, представи легалната дефиниция и основните забрани по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, нарушаването на които води до конфликт на интереси и заяви разликите между общия режим по ЗПУКИ и режима за конфликт на интереси по Закона за народната просвета. Г-н Паскал Бояджийски, член на Комисията, представи процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси като акцентира на изискванията, на които трябва да отговарят сигналите, по които се образуват производствата.

Обучителен семинар по режима на ЗПУКИ за област Пловдив и за председатели на ПК за конфликт на интереси към ОС в 6 области

На 28.01.2015 г. в гр. Пловдив в сградата на Областна управа, ет. 3, зала 300 се проведе обучителен семинар, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областния управител на Област Пловдив по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Семинарът бе открит от Областния управител на област Пловдив  г-н Розалин Петков. В него взеха участие ръководители и експерти на териториални държавни органи и на общински администрации в област Пловдив. В изпълнение на споразумението на Комисията и Националното сдружение на общините в Република България от 24.11.2014 г. в обучението участваха и председатели на постоянни комисии за конфликт на интереси към общинските съвети в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали.

Прочети още: Обучителен семинар по режима на ЗПУКИ за област Пловдив и за председатели на ПК за конфликт на...

КПУКИ и ВСС подписаха споразумение за взаимодействие

23 декември 2014 година

Представляващият Висшият съдебен съвет /ВСС/ Соня Найденова и временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ д-р Николай Николов подписаха Споразумение за взаимодействие между двете институции в областта на превенцията на конфликта на интереси в органите на съдебната власт. Споразумението бе подписано в изпълнение решение на ВСС по протокол №59/10.12.2014 г. и решение на КПУКИ по протокол № 83/17.12.2014 г. и е продължение на успешната съвместна дейност на КПУКИ и ВСС, чрез постоянната Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, при предприемането на конкретни мерки за превенция, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в органите на съдебната власт.

Прочети още: КПУКИ и ВСС подписаха споразумение за взаимодействие

Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и неправителствени организации

На 03 декември 2014 г. /сряда/ от 10:00 часа в хотел „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“, зала „Бристол“ се проведе среща-дискусия, организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за неправителствени организации.

Целта на срещата бе представяне на основните моменти от действащото законодателство за конфликт на интереси и дейността на КПУКИ.

В срещата участваха представители на Институт за модерна политика, Асоциация “Прозрачност без граници”, Асоциация на българските градове и региони, Център на НПО в Разград, Български хелзинкски комитет, Съюз на юристите в България, Български институт за правни инициативи, Програма Достъп до информация, Център за изследване на демокрацията, Българска асоциация за закрила на пациентите, Българска стопанска камара, Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията, Национална социална общност, Граждански комитет "Равни пред закона", Сдружение „Европейски идеи и младежки идеали“.

Прочети още: Среща-дискусия на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и...

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030