Решение № РП-205-17-197 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-205/23.11.2017 г. относно директор на РЗИ

Решение № РП-205-17-197 / 21.12.2017 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-205/23.11.2017 г.