Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-01-18-025 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-01/13.02.2018 г. против директор на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта"
Решение № РП-11-18-023/09.03.2018 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-11/15.01.2018 г. против Директор дирекцияектор в община Х.
Решение № РП-002-18-024/09.03.2018 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-002/02.01.2018 г. против началник на отдел "П" Дирекция "К" при ТД на НАП - В.
Решение № РП-010-18-021 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-010/12.01.2018 против директор дирекция "ППСВ" към ИА "АА"
Решение № РП-009-18-020 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-009/12.01.2018 против главен архитект на община П
Решение № РП-007-18-022 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-20189-007/10.01.2018 против учител в 139 - то ОУ гр.С
Решение № РП-175-14-019 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № РОП-2014-175/22.07.2014 г.
Решение № РП-315-13-018 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-315/19.11.2013 г.
Решение № РП-261-13-017 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-261/20.09.2013 г.
Решение № РП-202-13-016 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-202/29.07.2013 г. срещу директор ДЛС "Витошко - Студена"