Решение № РП-216-17-002 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-216/06.12.2017 г. относно твърдения за опорочаване на конкурсни процедури, провеждани в Окръжен съд – С. и Районен съд – С.

Решение № РП-216-17-002 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-216/06.12.2017 г.