Решение № РП-210-17-001 / 09.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-210/29.11.2017 г. против ръководството на СА

Решение № РП-210-17-001 / 09.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-210/29.11.2017 г.