Решение № РП-04-18-027 за прекратяване на производството по сигнал с рег. ЦУ01-04/13.02.2018 г. против сидници на КТБ и членове на борда на УС на ФГВБ

Решение № РП-04-18-027 за прекратяване на производството по сигнал с рег. ЦУ01-04/13.02.2018 г. против сидници на КТБ и членове на борда на УС на ФГВБ