Семинар за Областна администрация на област Добрич

25.10.2017 г.

На 20.10.2017 г. /петък/ от 09:30 часа в сградата на Областна администрация – Добрич се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, иницииран и организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на Област Добрич.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Добрич, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, на община Генерал Тошево и експерти в териториални структури на държавната администрация.

Представени бяха общото понятие за конфликт на интереси, особеностите му и неговите различни проявления под формата на административни нарушение. Предмет на специално разискване бяха особеностите на ЗПУКИ във връзка с декларациите по чл. 12 от същия.

В края на семинара бе представена процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, както и изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.